Přihlašování

 Pro závazné potvrzení přihlášky je třeba uhradit zálohu, která ti bude spolu s dalšími informacemi zaslána na uvedený email. Potvrzená přihláška se již řídí dle VSP cestovní kanceláře. V případě naplnění kapacity kempu budeš zařazen mezi náhradníky.